tiistai 28. huhtikuuta 2015


HAHTO MAURIN VAPPU!

Tule tutustumaan Hahto Maurin mahtavaan kone-ja vempainkokoelmaan Maurin kotipihalle.
 Määtänkankaantie 146, Oulu.
 1.5.2015 klo 9-18.00 välisellä ajalla.
 Tarjolla makkaraa ja kahvia!
TERVETULOA!t

perjantai 24. huhtikuuta 2015

ÄITIENPÄIVAKAHVIT

Maikkulan asukastupa (Kangaskontiontie 3) tarjoaa äitienpäiväkahvit keskiviikkona 6.5.2015 klo 11-13.
Lämpimästi tervetuloa kaikki Maikkulan suuralueen äidit.

Maikkulan suuralueen asukasyhdistys ry

maanantai 13. huhtikuuta 2015

Oulun yksityisteiden aurausavustuksen haku talvelle 2015 - 2016
Oulun kaupunginhallituksen päätös koskien yksityisteiden avustuskäytäntöjen muutosta
Yksityistie on tie, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella eikä ole maantie. Yksityistien omistavat osakkaat eli jokainen yksityistien varrella asuva on osakkaana omistamansa kiinteistön kulkuyhteyden tiessä, riippumatta siitä onko tielle perustettu virallista tiekuntaa tai ei.  Yksityistielain mukaan yksityistien tienpitäjinä toimivat tieosakkaat ja he yhdessä huolehtivat tiestä.Oulun kaupunginhallitus teki 30.3.2015 päätöksen (144 §) yksityistieavustuskäytäntöjen periaatteista ja päätöksen mukaan:
Aurausavustus: Tiekuntia ja yksityiselle kiinteistölle johtavia omia kulkuteitä avustetaan auraamalla asemakaava-alueen ulkopuolella. Avustusta myönnetään pysyvän asutuksen kiinteistöille, joille on myönnetty pysyvän asutuksen rakennuslupa ja kiinteistölle johtava oma kulkutie on vähintään 50 metrin pituinen mitattuna yleiseltä tieltä pihapiirin rajalle. Tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Vapaa-ajan kiinteistöille johtavia kulkuteitä avustus ei koske.
Avustuksen hakulomake: Aurausavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Hakemuslomake ja lisää tietoa asiasta löytyvät Oulun kaupungininternetsivuilta www.ouka.fi/yksityistiet. Hakemuslomakkeita saa myös Oulu10-palveluista. Lomakkeen mukana on toimitettava kartta avustuksen kohteena olevista teistä (kartan saa tulostettua mm. http://kartta.ouka.fi/ims ). Vanhat avustushakemukset sekä auraussopimukset eivät ole enää voimassa.
Aurausavustuksen hakuaika: Aurausavustus tulee hakea 15.5.2015 mennessä aurausavustuslomakkeella.
Aurausavustuksen myöntäminen: Aurausavustusta myönnetään ainoastaan Oulun kaupungin alueella olevalle tien osuudelle ja ainoastaan pysyvästi asuttua kiinteistöä palvelevalle tien osuudelle.
Aurauksen toimenpideraja: Aurauksen toimenpideraja on sataneen lumen osalta sama senttiraja kuin 3. luokan asuntokaduilla (tällä hetkellä 6 cm). Aurauksen suorittaa kaupungin kilpailuttama alueurakoitsija. Toimenpiderajan (senttirajan) ylityttyä on toimenpideaika auraukselle 16 h ja auraus tehdään välittömästi ajoratojen kunnossapitoluokka 3. aurauksen jälkeen.
Tienpitäjän velvollisuudet: Tien tulee olla aurauskelpoinen, vesakot ja oksat tulee poistaa siten, että auraus on mahdollista. Aurausviitoituksesta vastaa aurausavustuksen hakija. Aurauskelpoisuuden edellytyksenä on siltojen ja teiden riittävä kantavuus ja leveys. Tarvittaessa on hakijan järjestettävä riittävästi tilaa auratulle lumelle.  Muu tien hoito kuuluu tienpitäjälle/hoitokunnalle.
Tienpitäjän vastuu: Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Vaikka kunta/kaupunki ottaa hoitaakseen tienpidollisia tehtäviä, kuten aurauksen, tienpitäjän vastuu säilyy aina tiekunnalla/osakkailla. Tiekunta/osakkaat vastaavat tiellä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.
Erityisolosuhteet: Tiekunnat, joiden teillä on siltoja tai muita erityisolosuhteita ja laajaa liikenteellistä merkitystä, voivat hakea kunnalta erikseen myönnettävää avustusta tien ylläpitämiseen.

Tievalaistus yksityisteillä: Olemassa olevat kaupungin omistamat yksityisteillä sijaitsevat tievalot säilytetään kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa.
Perusparantamisen avustaminen: Yksityisteiden perusparantamista avustetaan määrärahojen puitteissa. Perusparannushankkeista tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä kaupungin avustuksista vastaavaan viranhaltijaan.
Tiekuntien toiminnan aktivoiminen: Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Yksityistiellä sattuneista vahingoista vastaa tienpitäjä ja vain se voi myöntää tien käyttölupia ja johtojen ja laitteiden sijoituslupia ja antaa erilaisia lausuntoja viranomaisille. Kaupunki tukee edelleen tiekuntien toiminnan käynnistämistä neuvonnallisesti ja teettämällä vuoden 2015 loppuun saakka kustannuksellaan vanhan ”nukkuvan” tiekunnan tieyksiköinnin ajantasaistamisen tai ensimmäisen yksiköinnin.
Sanna Kelhä ja Sirpa Tulokas  p. 044 703 2109
e-mail: yksityistiet.palaute(at)ouka.fi
Käyntiosoite: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2, 90140 Oulu
Postiosoite: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, PL 32, 90140 Oulu