sunnuntai 17. huhtikuuta 2016********************************************************
 KYLÄJUHULAN

TUNNELMIA 16.04.2016               ************************
Arvoisat kyläläiset! 

Rautaromulava on  Shellin pihalla 20.4-26.4. 


Tee kevätsiivous jo nyt ja tuo ylimääräiset rautaromut Shellin pihalla olevalle rautaromulavalle.  Lisätietoja 0456717908.


torstai 7. huhtikuuta 2016

KUTSU
Pikkaralan kylätoimikunta täyttää 30 vuotta!
Tuu mukkaan juhulimaan!
Pikkaralan koulun juhulasallii
lauvantaina 16.4.2016 kello 14.00
Vasantie 121, 90310 Oulu

OHOJELMA

Maamme-laulu


Juhulavija puhheita (eijjoo palijo, mutta toivottuja)

Janne Koskela
Paavo Vasala
”Kuvaelma Oulujoen Ylikylän Nuorisoseuran kokouksesta 1900-luvun alkuvuosilta”

Käsikirijotus ja ohojjaus: Riikka ja Sakari Pesämaa
Esitys: Pikkaralan kyläläiset
Pikkaralan kylätoimikunta 30 vuotta 1986-2016

Juhulajulukasun ilimineeraus
Vuojen kyläläisen julistamine
Sittov vielä muistamiste aika
Äänestäjijem palakittemine
Muut huomijonosotukset
Iha lopuksi o sitte vielä vappaus sanua ja raatata, mitä haluvvaa
Mussiikkia


Tenori Petrus Schroderus
Säjestys Markus Vaara


Fyllinkikaakkuva ja enkkomikahavit
retan ja sokerin kans.

Tuu yksin ominnee tai otappa kavereita völijjyy.
Me ootettaa kovasti!