Kylämme

Pikkarala  on yksi Oulun kaupunginosista. Pikkarala sijaitsee Oulujoen etelärannalla noin 20 kilometriä Oulun keskustasta Muhokselle päin valtatien 22 varrella. Pikkarala kuuluu Maikkulan suuralueeseen. Vuoteen 1965 saakka Pikkarala kuului lakkautettuun Oulujoen kuntaan.


Pikkaralassa toimii Pikkaralan koulu,  Weberin tiilitehdas ja Shell huoltoasema. Pikkaralan pohjavedestä pumpataan suuria määriä vettä ympäri Oulua.


Pikkaralan osa-alueita ovat Pikkaralan Asemakylä, Pikkaraisenkylä, Pukki ja Vasankangas. Pikkaralasta on lossiyhteys Oulujoen yli Lapinkankaan puolelle.

****************************************************************************

Oulun Veden ja Oulun kaupungin tiedotustilaisuus 7.5.2014 Pikkaralan koululla
OULUN VEDEN HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIOHJELMA
- Kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön vesihuollosta
- Vesihuoltolaitos tarjoaa palveluita toiminta-alueellaan

 - haja-asutusalue ei ole varsinaista toiminta-aluetta
- Oulun Vesi TARJOAA MAHDOLLISUUTTA liittyä viemäröintiin tietyin ehdoin

1. Maankäyttö - ei saa olla ristiriidassa kaavan kanssa
2. Ympäristönsuojelu - pohjavesialueet ym syyt
3. Kustannustehokkuus - riittävä liittymishakukkuus, vähintään 70%, 
pohjavesialueella voi riittää 50%, paineviemäri/viettoviemäri

Investointikustannukset katetaan 5v sisällä: vesihuoltoavustuksella (loppuu v 2016), liittymismaksulla, käyttömaksuilla

Oulun vesi rakentaa vain runkoviemärin, pääsääntöisesti paineviemärijärjestelmänä, viettoviemärillä tapauskohtaisesti. Runkoviemärilinjauksessa huomioidaan kaava ja pyritään kohtelemaan kiinteistöjä tasapuolisesti

Esisopimuksista pyritään eroon ja tehdään kiinteistöjen kanssa suoraan liittymissopimukset, velvoite on liittää kiinteistö viemäriin 2v sisällä hankkeen valmistumisesta.

Kokonaishinta-arvio kiinteistölle n 7000-8000. Voi olla joissain tapauksissa selvästi halvempi, joskus vähän kalliimpikin. Kiinteistökohtaisen pumppaamon kustannus n 3000 (viettoviemärit siis ovat lähestulkoon tämän verran halvempia). Liittymismaksu tänä vuonna taksan mukaan 2700 euroa. Vesihuoltoavustuksia on vielä hiukan käyttämättä, niillä voidaan kattaa hankkeesta riippuen enimmillään 15-20 % kustannuksista - nämä rahat käytettävä v 2016, myöhäisemmille hankkeille niitä ei enää saa.

Liittymiskohta eli missä kohtaa vaihtuu omistus ja vastuu kiinteistöltä vesilaitokselle: viettoviemärissä liitoskaivossa, paineviemärissä pumppaamon sulkuventtiilissä, joka on vielä Oulun Veden vastuualuetta. Pumppaamot ovat lähes huoltovapaita (vippojen puhdistus keväällä ja syksyllä, öljynvaihtoväli vuosia, käyttökulut muutama euro/hlö/vuosi)

Viestintä: hankekohtainen kirje, jossa tietoa avustusmahdollisuuksista yms. Oulun vedeltä saa talokohtaista tai kiinteistöryhmäkohtaista neuvontaa. Asukkaiden keskuudesta toivotaan yhdyshenkilöä tai työryhmää hankeen suunnittelun alusta alkaen.


Hankkeiden toteuttamisjärjestys on määrätty pisteyttämällä hankkeet yhteisyössä ympäristötoimen, kaavoituksen ja maanhankinnan kanssa. Hankkeet toteutetaan esitetyssä järjestyksessä mikäli 70% liittymishalukkuus täyttyy, järjestys voi muuttua ja joustaa. Ohjelmaa 
tarkistetaan 3v välein, jolloin voidaan ottaa uusia hankkeita ja järjestys saattaa muuttua. Tärkeää olisi saada viimeiset myönnettävät vesihuoltoavustukset käytettyä (päättyy v. 2016).


Vesilaitos ei määrää liittymisestä, ympäristönsuojelu ja säädökset voivat sen tehdä - pohjavesialueella säädökset ja niiden tulkinta ovat erittäin tiukat.

Pikkaraisenkylällä maastonmuodot voisivat mahdollistaa viettoviemärin rakentamisen - tällöin ei kiinteistökohtaisia pumppaamoita tarvittaisi useimmille kiinteistöille. Pikkaraisenkylä on tällä hetkellä hankelistalla loppupuolella, mutta peruuntuneita/lykkääntyviä hankkeita on edellämme useita, niistä jää myös vesihuoltoavustuksia käyttämättä. Jos olemme aktiivisia, meillä on mahdollisuus saada viemärin rakentamishanke aikaan suhteellisen edullisilla kustannuksilla ja melko nopealla aikataululla. 

Pohjavesialueeseen kuuluu käytännössä ainakin Harakkamäentien eteläpuoli, Mikonahontie ja Pellikaisentie, tällä alueella kaupungin ympäristönsuojelutoimen mukaan viemäriin liittyminen tai kaiken kiinteistössä käytetyn veden umpisäiliöiminen ja poiskuljettaminen ovat 
ainoat sallitut jäteveden käsittelytavat. Jätevesien käsittelystä annetun asetuksen mukainen siirtymäaika päättyy v 2016. 

Kartoitamme halukkuutta viemäriin liittymiseen nyt vakavalla mielellä. Toivottavasti viesti tavoittaa kaikki Pikkaraisenkylän asukkaat. Innokkaita yhdyshenkilöksi tai työryhmäksi yhteistyöhön viemärin suunnitteluun Oulun Veden kanssa toivotaan myös. 

ILMOITA HALUKKUUDESTA VIEMÄRIIN LIITTYMISEEN TAI YHDYSHENKILÖKSI SUUNNITTELUPROJEKTIIN MAHDOLLISIMMAN PIAN!
Pikkaralan kylätoimikunta
Outi Niemelä
p. 0400-197007 (jätä viesti vastaajaan tai käytä sähköpostia, jos et saa yhteyttä puhelimitse!!)
Email: vaistikki@gmail.com